Svenska Knabstrupperföreningen

 

OM FÖRENINGEN

 

Svenska Knabstrupperföreningen bildades 1990 och blev medlem av Svenska Hästavelsförbundet(SH) där raskod 15 tilldelades. Vi har sedan varit register- och stambokförande förening för både renrasiga hästar och korsningar fram till och med år 2010. Därefter kom nya regler som du kan läsa mer om nedan. Den svenska stamboken och reglementet har varit snarlikt det danska men med vissa modifieringar. Föreningen har sedan 1995 anordnat Riksutställning årligen.

INFO KRING PASS, AVELSORGANISATION

 

Jordbruksverket bestämde ganska plötsligt att reglerna för vilka som får registrera hästar och utfärda pass skulle ändras. Tidigare kunde mindre rasföreningar, som Svenska Knabstrupperföreningen, godkännas för detta om man var ansluten till en större avelsorganisation som det ställdes större krav på. Från och med 2011 skulle det bara vara avelsorganisationer som skulle få registrera och utfärda pass. Under 2010 var vi därför på flera

BLI MEDLEM

Om du vill bli medlem så betalar du in medlemsavgiften på postgironr:

433 90 91-3

Ange att det rör sig om medlemsavgift, ditt namn, adress och telefonnummer samt e-post. Avgifter för 2013 är 250 kr och för familjemedlem (ytterligare medlem i samma familj) 100 kr.

Om du inte får plats med allt ovanstående på inbetalningskortet/meddelande så kan du skriva ett mail till birges@telia.com med uppgifterna som inte får plats.

 

Som medlem får du:

Möjlighet att delta vid Svenska Knabstrupperföreningens Riksutställning och ev andra arrangemang

Gratis annonsering under till salu på hemsidan. Möjlighet att annonsera om din godkända hingst mot mindre avgift.

Elektroniskt medlemsblad/nyhetsbrev för dig som anmäler din e-postadress

Hjälp med frågor kring registrering, kårningar (premieringar) och liknande.

utbildningar och informationer så att vi skulle veta hur vi skulle gå vidare. Jordbruksverket gjorde klart att man inte tänkte godkänna små rasföreningar som avelsorganisationer.

En del större rasföreningar var redan godkända, och andra kunde bli det. En del rasföreningar gick samman för att bli större, en del valde att ansluta sig till moderlandets organisation och andra ville samarbeta med Svenska Hästavelsförbundet (SH) så att det blev avelsorganisation för dem. Vi valde det sistnämnda, och skrev avtal våren 2011 med SH där de förband sig att söka godkännande som avelsorganisation för oss. Detta har vi berättat om tidigare.

 

När det gäller en utländsk ras så ska man följa hemlandets stamboksregler, eller i alla fall dess principer, som ska finnas i ett särskilt dokument. Det har vi gjort hela tiden, men de gamla dokument vi hade från Danmark godtogs inte längre. SH tyckte dessutom inte att de danska reglerna var bra, och deras arbete med att försöka bli godkänd i Sverige för knabstrupper-rasen tycktes avstanna. Det uppstod en ganska märklig situation när den ansvarige för arbetet på SH faktiskt vägrade prata med oss, så vi kunde inte reda ut begreppen. Ingenting hände över hela sommaren och början av hösten. En ny ansvarig för SH tillsattes på hösten som vi sedan har haft viss kontakt med.

 

Under 2011 kunde vi inte registrera eller stamboksföra några hästar, eller utfärda pass. Våra hingstar fick inte visas på SH:s hingstpremiering. Av någon anledning fick dock våra ston visas på sommarpremieringarna, så i somras kunde rasen få tre nya diplomston.

 

Under den här osäkra tiden valde vi att också kontakta Knabstrupperforeningen for Danmark (KNN), moderlandets organisation. Vi fick veta att vi var välkomna dit om vi ville, så vi har fortsatt att diskutera den saken. Vi ordnade bland annat så att KNN arrangerade en kåring (premiering) den 3 mars 2012 i Falköping, så att ston och hingstar kunde bli godkända och stamboksförda. (Tre nya hingstar kunde godkännas - se reportage på annan plats.)

 

Dagen efter satt vi och diskuterade med danskarna hur ett eventuellt övertagande av våra sto- och hingststamböcker skulle kunna gå till. Vår utgångspunkt var att ingen häst skulle behöva sänka sin status. I de allra flesta fall verkar det kunna bli så när vi gick igenom häst för häst. Fortfarande är inte allt klart med övergången, men vi har kommit så långt med KNN att om inget oförutsett händer så lutar det åt att de svenska hästarna i framtiden kommer att registreras och stamboksföras i Danmark, precis som knabstrupperhästar i t.ex. Storbritannien, Italien, USA m.fl. länder.

 

Som saken har utvecklat sig tycker vi att detta verkar bli en bra lösning. Vår förening kommer att finnas kvar, men vi får lite andra uppgifter. Bland annat kommer vi att vara en länk mellan Sverige och Danmark för dem som behöver. Vi kommer också att hjälpa KNN att arrangera de avelsvärderingar som ska hållas i Sverige.

 

SH avvaktar med sitt arbete så länge vi för diskussioner med KNN, eftersom de inte vill lägga ner tid i onödan, och det är väl förståeligt.

 

Oavsett vilken lösning som blir den slutliga, så är inte Svenska Knabstrupperföreningen längre en stamboks- och registerförande förening. Det innebär att våra stadgar måste förändras på en del punkter. Motioner om detta tas upp på vårt årsmöte.

 

Styrelsen gm

Ingela Björklund

Copyright Svenska Knabstrupperföreningen 2013-2014 © All Rights Reserved